Før du klager

Det første, du skal gøre, er at rette henvendelse til den el- eller vvs-virksomhed, du vil klage over, og forelægge dem sagen.

En klage kan nemlig kun indbringes for Ankenævnet, hvis klager forgæves har forelagt klagen for den pågældende virksomhed, eller hvis virksomheden ikke har svaret på denne henvendelse inden for tre uger.

Klager kan kun indgives af den, der hæfter for arbejdets betaling. Du skal være opmærksom på, at der er en forældelsesfrist. Klager, der indgives senere end 3 år efter arbejdets udførelse, kan ikke behandles i ankenævnet. Der er dog mulighed for at få dem behandlet, hvis parterne er enige herom. Disse klager er ikke omfattet af garantiordningen.