Hvad kan du klage over

Ankenævnet behandler klager fra forbrugere mod erhvervsdrivende, som er etableret i Danmark, vedrørende el- og vvs-arbejder.

En klage mod en erhvervsdrivende, der er etableret i udlandet, kan dog behandles, hvis sagen har større tilknytning til Danmark end til etableringslandet, eller hvis parterne er enige herom.

En sag kan angå samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem parterne, herunder tidsforbruget og materialeforbruget, med undtagelse af:

  1. Virksomhedernes kalkulationsmetoder og lignende interne forretningsprincipper, herunder
  2. kundetimepriser og materialepriser,
  3. rene materialeleverancer uden tilhørende installation,
  4. hvidevarer og elektriske apparater herunder butiksvarer.

 

Ankenævnet for Tekniske Installationer, Paul Bergsøes Vej 6, 2600  Glostrup, tlf. 87 41 77 90. Henvendelse alle hverdage mellem 10.00 og 12.00. E-MAIL: anke@el-vvs-anke.dk