Hvad kan du klage over

Ankenævnet behandler klager fra forbrugere mod erhvervsdrivende, som er etableret i Danmark, vedrørende el- og vvs-arbejder.

En klage mod en erhvervsdrivende, der er etableret i udlandet, kan dog behandles, hvis sagen har større tilknytning til Danmark end til etableringslandet, eller hvis parterne er enige herom.

En sag kan angå samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem parterne, herunder tidsforbruget og materialeforbruget, med undtagelse af:

  1. Virksomhedernes kalkulationsmetoder og lignende interne forretningsprincipper, herunder
  2. kundetimepriser og materialepriser,
  3. rene materialeleverancer uden tilhørende installation,
  4. hvidevarer og elektriske apparater herunder butiksvarer.