Klager over medlemmer af TEKNIQ

Drejer din klage sig om el- eller vvs-arbejde, der er udført af en virksomhed, der er medlem af TEKNIQ Installatørernes Organisation, har du sikkerhed for, at ankenævnets kendelse vil blive fulgt, med mindre indklagede inden 30 dage fra forkyndelsen af ankenævnets kendelse meddeler Ankenævnet, at medlemmet ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. I dette tilfælde dækker Garantiordningen fra det tidspunkt hvor endelig dom foreligger. Garantiordningen dækker kun for de spørgsmål, der har været behandlet i Ankenævnet, og hvori klager har fået medhold i Ankenævnets kendelse og ved domstolene. Garantiordningen dækker udgifter ind til og med kr. 150.000,00 inkl. moms, dog ikke omkostninger til syn og skøn og/eller egne eller pålagte sagsomkostninger.

Det sikrer TEKNIQ´s Garantiordning. Klik her os læs mere om garantiordningen for el- og vvs-arbejde .Her er samtidig link til TEKNIQs medlemsoversigt.

 

Ankenævnet for Tekniske Installationer, Paul Bergsøes Vej 6, 2600  Glostrup, tlf. 87 41 77 90. Henvendelse alle hverdage mellem 10.00 og 12.00. E-MAIL: anke@el-vvs-anke.dk