Privatlivspolitik

Ankenævnet for Tekniske Installationer

Privatlivspolitik

 

1. Dataansvarlig

Personoplysningerne opbevares hos den dataansvarlige, Ankenævnet for Tekniske Installationer.

Oplysningerne opbevares ikke hos en ekstern databehandler.

Ankenævnet for Tekniske Installationer har som den dataansvarlige ikke etableret databehandling i eller adgang fra et tredjeland.

 

2. Betegnelse og formål

Formålet med nærværende politik er at redegøre for administrationen af alle personhenførbare oplysninger, som Ankenævnet behandler om sagens parter, ankenævnets medlemmer og skønsmænd.

 

3. Generel beskrivelse

Følgende typer af behandling indgår i Ankenævnet for Tekniske Installationers behandling:

Der foretages indsamling, registrering, tekstbehandling, sagsbehandling, opdatering, videregivelse og sletning af personhenførbare oplysninger.

Oplysningerne behandles både elektronisk og manuelt.

Ankenævnet for Tekniske Installationer behandler generelt ikke personoplysninger af særlig kategori som racemæssig eller etnisk baggrund, filosofisk, politisk eller religiøs overbevisning, eller om seksuelle eller strafbare forhold.

Ankenævnet for Tekniske Installationer foretager ikke logning på brugerniveau af besøgende på hjemmesiden

 

4. Kategorier af registrerede- og oplysningstyper

 

4.1. Sagens parter

Der kan behandles personhenførbare oplysninger af følgende kategorier:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • Registrerings- og kontonummer
 • Fotodokumentation

4.2. Skønsmænd

Der kan behandles personhenførbare oplysninger af følgende kategorier:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • Registrerings- og kontonummer
 • Fotodokumentation
  • CV

5. Modtagere

Oplysningerne kan henføres til verserende tvister ved de almindelige domstole, ankenævn og andre tvistløsningsorganer.

 

6. Sikkerhed

Som en generel beskrivelse af de foranstaltninger, der iværksættes af hensyn til behandlingssikkerheden skal det oplyses, at der er etableret adgangskontrol til husets kontorområder.  

 

7. Påbegyndelse

Den 25. maj 2018.

 

8. Sletning

Personhenførbare oplysninger slettes eller anonymiseres, når der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring.

 

Glostrup den 25. maj 2018

 

Ankenævnet for Tekniske Installationer

 

Ankenævnet for Tekniske Installationer, Paul Bergsøes Vej 6, 2600  Glostrup, tlf. 87 41 77 90. Henvendelse alle hverdage mellem 10.00 og 12.00. E-MAIL: anke@el-vvs-anke.dk